വിവധ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്കുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാർ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ലഘു സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ പരിശോധിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിഷേധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പണത്തിന് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളതിനാൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളെക്കാൾ ഉയർന്ന പലിശ നിര പദ്ധതികളും നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകുന്നത്.

ആദായപ്പ നികുതി ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതികളും ഉണ്ടോ ഏതു പ്രായത്തിലും അത് വലിയ ചെറിയ തുകയോ ഒക്കെ ചേരാവുന്ന ഒരു 9 ലഘു നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെയും 2024 ഏപ്രിൽ മാസം മുതലുള്ള വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക് അടിക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഒന്നാമതായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക് എത്രയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/8zygTv0Cb8E

Scroll to Top