ഏപ്രിലിലെ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ കടമെടുപ്പ് ഇന്ന് വീണ്ടും ക്ഷേമപെൻഷൻ ഇത്തവണ 1600 മാത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളുടെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം തുടങ്ങുന്ന ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ആദ്യ കടമെടുപ്പിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളമടക്കം.

5 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബാങ്കിന്റെ മുംബൈ ഫോട്ടോ ഓഫീസിലെ സംവിധാനം വഴി ഇന്ന് കടം എടുക്കുന്നത് 15 വർഷ കാലാവധി ഉള്ള കട പത്രങ്ങളിലൂടെയും ആയിരം കോടി രൂപയാണ് കേരളം എന്ന് കടം എടുക്കുന്നത് ഈ വർഷം ആകെ 37517 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചതിൽ 3000 കോടി ആദ്യഗഡുമായിയും കടമെടുക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു .

അതിൽ നിന്നുമാണ് ആയിരം കോടി സംസ്ഥാനം ഇന്ന് കടമെടുത്തത് ഇതോടൊപ്പം ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി 2000 കോടി രൂപ കേരളത്തിലെ വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെയും കൺസഷൻ വഴിയും കടമെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/glMjW7XCTVc

Scroll to Top