വിഷു കണി ഇങ്ങനെ കാണു വർഷം മുഴുവൻ സമ്പൽ സമൃദ്ധി..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏപ്രിൽ മാസം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് വിഷുക്കണി ഒരിക്കലും വിഷുക്കൈനീട്ടവും എല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കാണുന്നതും ആണ് കൂടാതെ വിഷുവിന്റെ വരവ് അറിയിച്ച കണിക്കൊന്ന പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ സന്തോഷവും നിറയുന്നതും ആണ് കലിയുഗ അവസാനത്തെയും ആരംഭത്തെയും.

ഓരോ വർഷവും സൂചിപ്പിക്കും വിധമാണ് വിഷുവും കടന്നുവരുന്നത് ഇതിനാൽ സൂര്യോദയത്തിന്റെയും വിഷുക്കാണി കാണണം എന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു ബ്രാഹ്മമൂർത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും വന്നുചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ബ്രാഹ്മമൃതത്തിൽ എന്നു പറയുമ്പോൾ വിഷുവിന്റെ അന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും നാം ഉണരുന്നത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാണ് എന്ന് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top