റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏപ്രിൽ റേഷൻ വിതരണം.EKYC വീണ്ടും തുടരും

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം റേഷൻ കാർഡുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള സർക്കാർ അറിയിപ്പുകൾ രണ്ടാമതായി മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡ് കാടുകൾക്ക് എന്നാണ് എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ മൂന്നാമതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതുമായി.

ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനം അർഹിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകൾ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും അതേപോലെതന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വിതരണം മഞ്ഞനിറമുള്ള റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് നിലവിൽ 30 കിലോ അരി അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 കിലോ ഗോതമ്പ് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ആട്ട തുടങ്ങിയവയാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/T6xQ5mGbu2M

Scroll to Top