കാലൻ വസിക്കുന്ന ചെടികൾ വീട്ടിൽ വളർത്തല്ലെ മരണ ദുഃഖം ഫലം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോ സസ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ചില സസ്യങ്ങൾ ശുഭകരവും അതേപോലെതന്നെ ചില സസ്യങ്ങളിൽ ദോഷകരവുമായും കരുതപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം നമ്മളിൽ ഏവരിലും ദൈവം ശക്തമായ ആത്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് അവയിലും അതായത് ഈ സസ്യങ്ങളിലും ചൈതന്യം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജവും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജവും എന്നീ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം.

ഇതിനാൽ തന്നെ ചില സസ്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വാസ്തുവും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാകുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ ഈ പുഷ്പങ്ങളിലും കാലിന്റെ ദൃഷ്ടി അഥവാ കാലൻ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ കാലൻ എന്നാൽ നാം സമയം ആകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് പോകേണ്ടത് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് ഒരിക്കലും നടക്കുന്നതായും കാര്യമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top