ക്ഷേമപെൻഷൻ 3200 2 ഗഡു വിതരണം തുടങ്ങി 3200 അക്കൗണ്ടിൽ വന്നുതുടങ്ങി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മറ്റു മാസങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ റംസാൻ വിഷു കാല ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോലേക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരിക സംസ്ഥാനത്തെ വിഷു റംസാൻ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയതായി.

മെസ്സേജ് വന്നവർ അക്കാര്യം വന്ന കമന്റ് ചെയ്യുക ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിന് മുൻപായി മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനെയും ധനമന്ത്രിയും പ്രഖ്യാപിച്ച വിഷുവിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശികയാണെന്ന് മുതൽ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 20023 ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലും ക്ഷേമപെൻഷൻ തുകകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണെന്ന് 3200 രൂപയായിട്ടും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ മാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയാവർക്ക് എല്ലാം വിഷു കൈനീട്ടമായി ഈ 3200 രൂപ വീതം എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/R8vqmNdF1Sc

Scroll to Top