പുതിയ മഹാമാരി H5N1 മനുഷ്യരിലേക്കും ജാഗ്രത കോവിഡിനേക്കൾ വ്യാപനശേഷി

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ വലിയ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന അറിയിപ്പ് കോവിഡ് മഹാമാരി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മഹാരകോടി ലോകത്തെ വ്യാപിച്ചേക്കും എന്നും കോവിഡിനെക്കാളും നൂറുമടങ്ങ് വ്യാപന ശേഷിയുള്ള പക്ഷി പനിയും ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിച്ചേക്കും എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലോകം വീണ്ടും ഒരു മഹാമാരിയെ തരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി.

വിദഗ്ധർ കോവിഡിനേക്കാൾ ഭീകരമായ പക്ഷി പനിയും ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിച്ചേക്കും എന്ന് മുന്നറിയിപ്പാണ് അമേരിക്കൻ വിദഗ്ധർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് രോഗബാധിതരിൽ 50 ശതമാനത്തിലേറെ പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിലുണ്ട് പക്ഷി പനിയുടെ വകഭേദമായ എച്ച് ഐ എൻ എന്ന പഠനത്തിൽ നടത്തിയ ആശയമാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയ വകഭേദം കോവിഡിന് ശക്തിയുള്ളതാണ് എന്ന് ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/aC_2DFaXiEM

Scroll to Top